Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới

31/07/2020 13:41

Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 319
Đã truy cập: 897983