UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

17/08/2020 11:20

Ngày 12/8/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quy chế quy định về bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp,thống kê, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; bảo vệ bí mật nhà nước trong sử dụng máy vi tính, thiết bị nhớ ngoài, phương tiện điện tử có chức năng lưu giữ tài liệu, thông tin bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ bí mật nhà nước; xác minh, điều tra, xử lý thông tin, vụ việc liên quan đến vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ phận và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo về bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan trong việc bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 thay thế Quyết định số 333/2003/QĐ-UBND ngày 24/01/2003 của UBND tỉnh Quảng Ninh và có hiệu lực từ ngày 22/8/2020.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 590
Đã truy cập: 609084