Sở Tư pháp Quảng Ninh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Ba Chẽ

06/10/2021 09:35

          Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 và Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh, ngày 08/9/2021 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Ba Chẽ.

          Trong thời gian từ ngày 28/9/2021 đến ngày 01/10/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại huyện Ba Chẽ đối với ba lĩnh vực: công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong 3 năm (2018-2020); công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (từ 2018 – 8/2021).

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra tại huyện Ba Chẽ

           Mục đích kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, qua đó giúp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, triển khai hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thể thức, thẩm quyền. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã theo dõi việc triển khai công tác thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.

          Theo chương trình đề ra, kết thúc chương trình Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại HĐND, UBND huyện Ba Chẽ và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra theo quy định.

Hoài Linh - Phòng VB & TDTHPL


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 631557