Tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2027

19/10/2021 16:40

           Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7357/UBND-PC ngày 15/10/2021 về việc phân công chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Tư pháp lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Một số biện pháp, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2027".
           Sở Tư pháp đăng tải Hồ sơ (các Dự thảo), chi tiết theo các file đính kèm./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 631522