Sở Tư pháp Quảng Ninh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Cô Tô

30/06/2022 15:11

          Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh, ngày 19/5/2022  Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Cô Tô.

            Trong thời gian từ ngày 07/6/2022 đến ngày 17/6/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại huyện Cô Tô đối với ba lĩnh vực: công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong 3 năm (2019-2021); công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (từ 2019 - 4/2022).

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra tại huyện Cô Tô

             Mục đích kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, qua đó giúp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, triển khai hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thể thức, thẩm quyền. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã theo dõi việc triển khai công tác thi hành pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 tại địa phương.

          Theo chương trình đề ra, kết thúc chương trình Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại HĐND, UBND huyện Cô Tô và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra theo quy định.

Hoài Linh - Phòng Văn bản & theo dõi thi hành pháp luật

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 105
Đã truy cập: 787981