Cung cấp số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế

30/08/2022 14:59

          Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại văn bản số 3103/BTP-VĐCXDPL ngày 23/8/2022 về việc cung cấp số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm pháp chế, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm pháp chế tại cơ quan, tổ chức mình theo các Phụ lục kèm theo Công văn này (Số liệu tính đến ngày 01/8/2022).

              Kết quả cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế của Quý cơ quan, doanh nghiệp xin gửi về Sở Tư pháp (Phòng Bổ trợ tư pháp) trước ngày 08/9/2022, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử theo địa chỉ phongbotrotuphapquangninh@gmail.com để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

             Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, doanh nghiệp.

        (Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Trần Thị Hiền điện thoại: 0203.629.69.60 -08.35.95.66.88)./.

(Gửi kèm Công văn số 1011/STP-BTTP ngày 29/8/2022 của Sở Tư pháp về việc cung cấp số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế).


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 422
Đã truy cập: 849865