Cung cấp bổ sung số liệu thống kê chất lượng đội ngũ pháp chế

31/08/2022 11:14

          Ngày 29/8/2022, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1011/STP-BTTP về việc cung cấp số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế. Tuy nhiên, ngày 30/8/2022 Bộ Tư pháp có văn bản số 3178/BTP-VĐCXPL về việc cung cấp số liệu pháp chế phục vụ báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, trong đó có nội dung báo cáo về tình hình nguồn nhân lực làm công tác pháp chế.

          Để thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh bổ sung một số thông tin thống kê liên quan đến đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị từ ngày 01/01/2018 đến 01/8/2022 (theo phụ lục gửi kèm theo Công văn này, đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp, mục Bổ trợ tư pháp).

          Kết quả thống kê chất lượng đội ngũ pháp chế của Quý cơ quan, doanh nghiệp xin gửi về Sở Tư pháp (Phòng Bổ trợ tư pháp) trước ngày 08/9/2022, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử theo địa chỉ phongbotrotuphapquangninh@gmail.com để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

           Thông tin chi tiết liên hệ:  Đ/c Trần Thị Hiền, Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; điện thoại: 0203.6296960 - 083.595.66.88.

          Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, doanh nghiệp./.

Phòng BTTP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 1000598