Tài liệu tập huấn đầu giá ngày 30.11.2021
30/11/2021 08: 45:00
Tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp, thừa phát lại, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng.
25/11/2021 16: 33:00
Biểu mẫu thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2021
23/11/2021 08: 58:00
Kiểm tra Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại cấp huyện năm 2021
19/11/2021 11: 00:00
Sở Tư pháp Quảng Ninh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Vân Đồn
17/11/2021 16: 31:00
Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2021
17/11/2021 14: 29:00
Giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo
12/11/2021 16: 05:00
Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
10/11/2021 17: 08:00
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 09.11.2021)
10/11/2021 16: 45:02
Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 09.11.2021)
10/11/2021 16: 44:55
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 469
Đã truy cập: 631537