Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
21/10/2021 16: 30:00
Tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2027
19/10/2021 16: 40:00
Kết quả Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
15/10/2021 11: 12:00
Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
11/10/2021 16: 26:00
Trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Nông dân tại thị xã Quảng Yên
11/10/2021 15: 41:00
Thông báo kết quả tuyển chọn HĐLĐ
06/10/2021 10: 58:00
Sở Tư pháp Quảng Ninh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại huyện Ba Chẽ
06/10/2021 09: 35:00
Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính
06/10/2021 09: 25:00
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
06/10/2021 08: 49:00
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022
06/10/2021 08: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 471
Đã truy cập: 604930