Trang chủ Văn hóa
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
18/07/2011 15: 51:13
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010...
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015
18/07/2011 15: 51:13
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015. Được Uỷ ban nhân dân tỉnh...
Quy hoạch bảo tồn và phát triển Văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
01/07/2011 00: 00:00
Quy hoạch bảo tồn và phát triển Văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định...
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015
01/07/2011 00: 00:00
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015. Được Uỷ ban nhân dân tỉnh...
Quy hoạch nhà hàng Karaoke, Vũ trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020
01/07/2011 00: 00:00
Quy hoạch nhà hàng Karaoke, Vũ ttrường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2010 và định...
Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
30/05/2011 00: 00:00
Ngày 06-7-2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế...
Vai trò cúa Thiết chế văn hóa trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới ở Quảng Ninh
30/05/2011 00: 00:00
Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 3467-QĐ/UBND ngày 19/11/2010...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định một số nội dung về Luật phòng, chống bạo lực gia đình
17/03/2010 00: 00:00
Thông tư này quy định một số nội dung tại khoản 3 Điều 36 của Luật phòng, chống bạo lực gia đình;...
Nghị định số 20/2010/NĐ-CP: 7 trường hợp được sinh con thứ ba
11/03/2010 00: 00:00
Ngày 8-3-2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 91
Đã truy cập: 2763863