Trang chủ Hạ Long
2. Cụm Di tích Núi Bài Thơ - Chùa Long Tiên - Đền Đức ông thuộc địa phận phường Hồng Gai và phường Bạch Đằng, thành phố Hạ long - Di tích Lịch sử văn hoá - Danh thắng, xếp hạng cấp Quốc gia năm 1992
12/07/2011 00: 00:00
Núi Bài Thơ, Chùa Long Tiên, Đền Đức Ông, Phường Hồng Gai, Phường Bạch Đằng - thành phố Hạ Long, di...
3. Hồ Yên Lập - chùa Lôi Âm, xã Đại Yên, thành phố Hạ Long - Di tích Văn hoá - Danh thắng - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1997
12/07/2011 00: 00:00
Hồ Yên Lập - chùa Lôi Âm
4. Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1997
12/07/2011 00: 00:00
Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai, p
5. Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Thắng cảnh - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1962
12/07/2011 00: 00:00
Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Danh thắng - Xếp hạng cấp Quốc gia, Quyết định...
6. Di chỉ Hòn Hai Cô Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ long - Di tích Khảo cổ - Xếp hạng cấp Quốc Gia năm 2005
12/07/2011 00: 00:00
Di chỉ Hòn Hai Cô Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Khảo cổ -...
1. Trung tâm Điện chính Bưu điện Quảng Ninh trên núi Bài Thơ, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2000, theo Quyết định số 30/QĐ-BVHTT ngày 24/11/2000
12/07/2011 00: 00:00
Trung tâm Điện chính Bưu điện Quảng Ninh trên núi Bài thơ,
Đến tháng 6/2009, thành phố Hạ Long chưa có di tích xếp hạng cấp tỉnh
12/07/2011 00: 00:00
Đến tháng 6/2009, thành phố Hạ Long chưa có di tích xếp hạng cấp tỉnh
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 2720431