Trang chủ Đông Triều
1. Đền, Lăng mộ các vua Trần, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1962
12/07/2011 00: 00:00
Đền, Lăng mộ các vua Trần, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng...
2. Chùa Quỳnh Lâm, xã Tràng An, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử Nghệ thuật - xếp hạng cấp Quốc Gia năm 1991
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Quỳnh Lâm, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử Nghệ thuật - Xếp...
3. Cụm di tích Yên Đức, xã Yên Đức, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1993
12/07/2011 00: 00:00
Cụm di tích Yên Đức, xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp...
4. Địa điểm lịch sử Trung tâm chiến khu Đông Triều, xã Bình Dương, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1994
12/07/2011 00: 00:00
Địa điểm lịch sử Trung tâm chiến khu Đông Triều, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh -...
5. Chùa Mỹ Cụ, xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều - Di tích Nghệ thuật - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2000
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Mỹ Cụ, xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Nghệ thuật - Xếp hạng cấp Quốc...
6. Khu di tích Hổ Lao, xã Tân Việt, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2001
12/07/2011 00: 00:00
Khu di tích Hổ Lao, xã Tân Việt, huyện  Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử - Xếp hạng...
7. Chùa Hồ Thiên, xã Bình Khê, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Hồ Thiên, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng...
8. Chùa Ngoạ Vân, xã Bình Khê, huyện Đông Triều - Di tích Lịch sử Văn hóa - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Ngoạ Vân, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 2635646