Trang chủ Hoành Bồ
Đến tháng 6/2009, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh chưa có di tích xếp hạng cấp Quốc gia.
12/07/2011 00: 00:00
Đến tháng 6/2009, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh chưa có di tích xếp hạng cấp Quốc gia.
1. Chùa Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ - Di tích Văn hoá, Nghệ thuật - Xếp hạng cấp tỉnh năm 1999
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Văn hoá, Nghệ thuật - Quyết định...
2. Đền thờ Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2003
12/07/2011 00: 00:00
Đền thờ Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Quyết...
3. Khu căm cứ cách mạng Sơn Dương, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ - Di tích Lịch sử, Cách mạng - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2005
12/07/2011 00: 00:00
Khu căn cứ cách mạng Sơn Dương, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử,...
4. Khu căn cứ kháng chiến chống Pháp Bằng cả, xã Bằng cả, huyện Hoành Bồ - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2008
12/07/2011 00: 00:00
Khu căn cứ kháng chiến chống Pháp Bằng Cả, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Di tích...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 2763908