Trang chủ Yên Hưng
34. Miếu Đình Cốc, xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Kiến trúc Nghệ thuật - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2007
12/07/2011 00: 00:00
Miếu Đình Cốc, xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Kiến trúc Nghệ thuật - Xếp...
1. Chùa Lái, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hóa - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2000
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Lái, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh –
2. Đền Thánh Mẫu, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2000
12/07/2011 00: 00:00
Đền Thánh Mẫu, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di
3. Đền, Chùa Lai Khê, xã Tiền An, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2000
12/07/2011 00: 00:00
Đền, Chùa La Khê, xã Tiền An, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh –
4. Đình, Miếu làng Yên Đông, xã Yên Hải, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Van hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2005
12/07/2011 00: 00:00
Đình, Miếu làng Yên Đông, xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng
5. Chùa Rui, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Rui, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích
6. Đình Quỳnh Biểu, xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Đình Quỳnh Biểu, xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích lịch sử, Văn hoá - Quyết...
7. Nghè La, xã Cẩm la, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hoá - xếp hạng cấp tỉnh năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Nghè La, xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích lị
8. Đình, Miếu Khoái Lạc, xã Sông Khoai, huyện Yên Hưng - Di tích Di tích lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Đình, Miếu Khoái Lạc, xã Sông Khoai, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng
9. Chùa Cẩm La, xã Cẩm La, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử, Văn hoá - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Chùa Cẩm La, xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tíc
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3372
Đã truy cập: 49296822.