Trang chủ Yên Hưng
1. Đình Phong Cốc, xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng - Di tích Kiến trúc Nghệ thuật - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1988
12/07/2011 00: 00:00
Đình Phong Cốc, xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Kiến trúc nghệ thuật - Xếp...
2. Bãi cọc Bạch Đằng, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử - Xếp hạng năm 1988
12/07/2011 00: 00:00
Bãi cọc Bạch Đằng, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp...
3. Cây Lim giếng Rừng, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1988
12/07/2011 00: 00:00
Cây lim giếng Rừng, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử - Xếp...
4. Đền Trần Hưng Đạo - Miếu Vua Bà, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1989
12/07/2011 00: 00:00
Đền Trần Hưng Đạo - Miếu Vua
5. Miếu Tiên Công, xã Cẩm La, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1990
12/07/2011 00: 00:00
Miếu Tiên Công, xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp...
6. Đình Trung Bản, xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1991
12/07/2011 00: 00:00
Đình Trung Bản, xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc...
7. Đình Lưu Khê, xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử Nghệ thuật - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1995
12/07/2011 00: 00:00
Đình Lưu khê, xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử Nghệ thuật - Xếp hạng...
8. Đình Yên Giang, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1996
12/07/2011 00: 00:00
Đình Yên Giang, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc...
9. Đền Trung Cốc, xã Nam Hoà, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1996
12/07/2011 00: 00:00
Đền Trung Cốc, xã Nam Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc...
11. Miếu Tiên Công (Hoàng Nông, Hoàng Nênh), xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạn cấp Quốc gia năm 2001
12/07/2011 00: 00:00
Miếu Tiên Công (Hoàng Nông, Hoàng Nênh), xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh – Di tích...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 156
Đã truy cập: 2763928