Trang chủ Cẩm Phả
1. Đền Cửa Ông, phường Cửa ông, thị xã Cẩm Phả - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1989
12/07/2011 00: 00:00
Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạn...
2. Cụm di tích Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1997
12/07/2011 00: 00:00
Cụm di tích Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích...
3. Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1997
12/07/2011 00: 00:00
Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử -...
1. Hang núi Đá Chồng, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm phả - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp tỉnh năm 1999
12/07/2011 00: 00:00
Hang núi Đá Chồng, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử - Quyết định...
2. Khu di tích Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử và Danh thắng - Xếp hạng cấp tỉnh năm 1999
12/07/2011 00: 00:00
Khu di tích Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử và Danh...
3. Lò Giếng Đứng Mông Dương, phường Mông Dương, thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2007
12/07/2011 00: 00:00
Lò Giếng Đứng Mông Dương, phường Mông Dương, thị xã Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử -...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 79
Đã truy cập: 2719042