Ban Giám đốc

13/01/2021
 

Giám đốc:  Nguyễn Mạnh Hà

 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Cao cấp 
 • Điện thoại: 02033.835.739
 • Email: 
 • Trực tiếp phụ trách:

Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

- Xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; quan hệ đối nội, đối ngoại; là người phát ngôn của Sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông.

- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo;

- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao.

- Công tác Kế hoạch, Tài chính, Đầu tư xây dựng cơ bản; Quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Công tác CCHC, xây dựng thành phố thông minh; xây dựng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của Sở Văn hóa và Thể thao (DDCI).

- Chủ tài khoản số 1 của Sở.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật, khoa học công nghệ và sáng kiến của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực: An ninh quốc phòng, Bảo vệ an ninh tổ quốc; hoạt động đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; CCHC, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phòng chống dịch bệnh và các lĩnh vực khác do Tỉnh phân công.

- Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Hạ Long, Bình Liêu, Ba Chẽ.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

 

Phó Giám đốc: Ninh Văn Thương

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế.
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0913262818
 • Email:ninhvanthuong@quangninh.gov.vn
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về di sản trên địa bàn tỉnh.

  - Sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng.

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực di sản.

  - Hoạt động của Cụm, khối thi đua;

  - Chỉ đạo công tác đoàn thể trong Ngành Văn hóa và Thể thao;

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về xếp hạng, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; công tác dân tộc, tôn giáo; phong tặng danh hiệu các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; công tác môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu; khoa học và công nghệ; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Hội người cao tuổi.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Quản lý Di sản; Bảo tàng Quảng Ninh.

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Thể dục Thể thao, cử nhân Chính trị học.
 • Trình độ LLCT: Cử nhân
 • Điện thoại văn phòng: 
 • Điện thoại di động: 0915626689
 • Email:nguyenthanhtungvhttqn@gmail.com
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về Thể dục thể thao;

  - Xây dựng và triển khai việc huấn luyện, đào tạo, phát triển lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến đội tuyển của tỉnh; công tác thi đấu của các đội tuyển thể thao của tỉnh tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế;

  - Chỉ đạo, điều hành tổ chức các giải thi đấu thể thao của tỉnh, các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế do tỉnh đăng cai.

  - Hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội, CLB Thể dục Thể thao thuộc tỉnh;

  - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN;

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực Thể dục thể thao.

  - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao (trực tiếp chỉ đạo viết, duyệt tin, bài).

  - Đại diện lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển TDTT xã, phường, thị trấn; an toàn giao thông; hợp tác phát triển về văn hóa, thể thao với tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; phòng không nhân dân; phòng cháy chữa cháy; phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; công nghệ thông tin;

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Nghiệp vụ Thể dục thể thao; Trường Thể dục Thể thao; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 849
Đã truy cập: 2576882