Ban Giám đốc

31/10/2023
 

     Giám đốc:  Nguyễn Mạnh Hà

 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Cao cấp 
 • Điện thoại: 02033.835.739
 • Email: 
 • Trực tiếp phụ trách: 

- Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

- Xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; quan hệ đối nội, đối ngoại; là người phát ngôn của Sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông.

- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo.

- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao.

- Công tác Kế hoạch, Tài chính, Đầu tư xây dựng cơ bản; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

- Công tác CCHC, xây dựng đô thị thông minh; xây dựng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của Sở Văn hóa và Thể thao (DDCI).

- Chủ tài khoản số 1 của Sở.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật, khoa học công nghệ và sáng kiến của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực: An ninh quốc phòng, Bảo vệ an ninh Tổ quốc; hoạt động đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; bảo vệ Bí mật nhà nước; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh; CCHC, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phòng chống dịch bệnh và các lĩnh vực khác do Tỉnh phân công.

- Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Hạ Long, Bình Liêu, Ba Chẽ.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

- Tham gia sinh hoạt hành chính tại Văn phòng Sở.

 

     Phó Giám đốc: Ninh Văn Thương

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế.
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0913262818
 • Email:ninhvanthuong@quangninh.gov.vn
 • Trực tiếp phụ trách:Phó Giám đốc Thường trực giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động các lĩnh vực   

  - Quản lý nhà nước về di sản văn hóa, văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực di sản văn hóa.

  - Chỉ đạo công tác đoàn thể trong Ngành Văn hóa và Thể thao.

  - Là chủ tài khoản khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về xếp hạng, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; công tác dân tộc, tôn giáo; phong tặng danh hiệu các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; công tác môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu; khoa học và công nghệ; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Công tác dân vận, dân vận chính quyền; Chiến lược phát triển thống kê; Hội người cao tuổi.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở:Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Di sản; Bảo tàng Quảng Ninh.

 

 

 

     Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Thể dục Thể thao, cử nhân Chính trị học.
 • Trình độ LLCT: Cử nhân
 • Điện thoại văn phòng: 
 • Điện thoại di động: 0915626689
 • Email:nguyenthanhtungvhttqn@gmail.com
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

  - Sự nghiệp thể thao.

  - Hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội, CLB Thể dục Thể thao thuộc tỉnh.

  - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực thể dục, thể thao.

  - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao (trực tiếp chỉ đạo viết, duyệt tin, bài).

  - Đại diện lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển TDTT xã, phường, thị trấn; hợp tác phát triển về văn hóa, thể thao với tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; phòng không nhân dân; phòng cháy chữa cháy; phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; công nghệ thông tin.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở:

  - Quản lý Thể dục thể thao.

  - Trường Thể dục Thể thao.

  - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

  - Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Thể dục Thể thao.

 
 

     Phó Giám đốc Sở : Nguyễn Thị Thanh Thủy

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hoá, Cử nhân Luật
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại VP:
 • Điện thoại di động: 0972.886.242
 • Email:
 • Trực tiếp giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động:

   - Quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa; thư viện; quảng cáo; văn hóa quần chúng, tuyên truyền cổ động; văn học và công tác gia đình.

   - Sự nghiệp văn hóa.

   - Công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa.

   - Hoạt động của Cụm, khối thi đua.

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp  tỉnh về: phong tặng các danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", "Nghệ sĩ Vùng mỏ"; xây dựng thương hiệu du lịch Văn hóa; an toàn giao thông; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vì sự tiến bộ phụ nữ; xây dựng xã hội học tập; công tác dân số, trẻ em; Ban Chỉ đạo 389, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; OCOP; các tổ chức hữu nghị, văn học, nghệ thuật.

   - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

   - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên.

   - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh; Thư viện tỉnh.

    - Tham gia sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình.

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 226
Đã truy cập: 2764563