Phòng Quản lý TDTT

31/10/2023

 

 

Phó Trưởng phòng: Lê Đức Đại

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TDTT.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Email: leducdai2@quangninh.gov.vn

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động: 0914.459.977

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo phòng và pháp luật về phạm vi công việc được giao.

- Trực tiếp thực hiện các công việc:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyên môn, kinh phí tập huấn, thi đấu các giải thể thao quần chúng toàn quốc;

+ Tham mưu xây dựng điều lệ,  các giải thể thao, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

+ Tham mưu kiểm tra các quy định, điều kiện kinh doanh hoạt động TDTT; đề xuất cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động TDTT theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định;

+ Cập nhật, hoàn thiện các thủ tục hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO;

+ Phụ trách Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của phòng; công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

 

Chuyên viên: Bùi Thị Hợi.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Email: buithihoi@quangninh.gov.vn

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động: 0987.721.862

Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động sự nghiệp TDTT hàng năm, kinh phí tổ chức, tham gia các giải thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao;

- Tổng hợp hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và toàn quốc;

- Tổng hợp, báo cáo công tác xã hội hóa lĩnh vực TDTT, kinh tế thể thao, hoạt động của các thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

 

Chuyên viên: Bùi Thị Hải Yến.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ GD học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: 

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động: 

Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyên môn, kinh phí, chỉ tiêu, lực lượng vận động viên; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tập huấn và thi đấu của các đội thể thao: Đá cầu, Cầu lông, Cầu mây, Cờ, Cử tạ, Điền kinh;

- Hướng dẫn thủ tục, rà soát chế độ kinh phí, phiếu trình cho các đội thể thao đi tập huấn, thi đấu các giải thể thao thành tích cao của các môn thể thao được phân công, tham gia Đại hội TDTT toàn quốc;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đăng cai hoặc phối hợp tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế chức các môn thể thao đã được phân công;

- Quản lý lưu trữ văn bản đi do Phòng tham mưu.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá, tổng hợp báo cáo về hoạt động TDTT của các địa phương trong tỉnh.

- Tham gia các đoàn kiểm tra trường chuẩn.  

 

Chuyên viên: Đinh Xuân Thắng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ TDTT

Trình độ lý luận chính trị: TC

Email: 

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động: 

Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyên môn, kinh phí, chỉ tiêu, lực lượng vận động viên; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tập huấn và thi đấu của các đội thể thao: Bóng bàn, Muay, Pencaksilat, Taekwondo, Vovinam, Boxing, Bơi - Lặn, Đua thuyền;

- Hướng dẫn thủ tục, rà soát chế độ kinh phí, phiếu trình cho các đội thể thao đi tập huấn, thi đấu các giải thể thao thành tích cao của các môn thể thao được phân công, tham gia Đại hội TDTT toàn quốc;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đăng cai hoặc phối hợp tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế chức các môn thể thao đã được phân công;

- Tham gia xây dựng đề án, phương án, định hướng, kế hoạch phát triển thể thao của tỉnh;

- Theo dõi, báo cáo hoạt động quan hệ quốc tế về TDTT theo chương trình hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu lập kế hoạch triển khai và theo dõi các lớp nghiệp dư nâng cao;

- Hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá, báo cáo hoạt động của Trường TDTT, các Liên đoàn, hiệp hội thể thao.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: TC

Email:

SĐT:

Trực tiếp thực hiện các công việc:

 1. Vị trí và chức năng

 1.1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hoá và Thể thao, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước lĩnh vực Thể dục thể thao cho mọi người và hoạt động thể dục thể thao theo quy định của pháp luật, quản lý thể thao thành tích cao của tỉnh. Phối hợp tổ chức chỉ đạo trực tiếp một số hoạt động thể thao cấp tỉnh và giao lưu thi đấu TDTT trong và ngoài nước;

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Về Thể dục, Thể thao cho mọi người:

2.1.1. Tham mưu xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng của tỉnh sau khi được các cấp có thầm quyền phê duyệt;

2.1.2. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục thể thao sau khi được các cấp có thầm quyền phê duyệt;

2.1.3. Chủ trì, phối hợp với tổ chức thể thao của tỉnh và quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

2.1.4. Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

2.1.5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trên địa bàn tỉnh;

2.1.6. Chủ trì, phối hợp, với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

2.1.7. Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

2.1.8. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ TDTT đối với các phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố, các liên đoàn, hiệp hội; công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, cấp các loại chứng chỉ về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, Bơi lội phổ thông, cứu đuối... theo quy định;

2.1.8. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

2.1.9. Hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức Đại hội TDTT, Hội khỏe Phù Đổng các cấp theo chu kỳ sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.1.10. Tham mưu, đề xuất và tổ chức tham gia các giải thể thao phong trào toàn quốc.

2.2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

2.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên các đội thể thao; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế, Đại hội TDTT quốc gia. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được các cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

2.2.3. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của tỉnh trong các hoạt động thi đấu TDTT sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

2.2.4. Thực hiện Quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

2.2.5. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, y học trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu và chữa trị chấn thương cho các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài để nâng cao thành tích các môn thể thao.

2.3. Các nhiệm vụ khác:

2.3.1. Phối hợp tổ chức kiểm tra chương trình, kế hoạch, kinh phí tham gia các giải thể thao theo kế hoạch được duyệt;

2.3.2. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình các cấp có thẩm quyền về kế hoạch và ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thể thao thành tích cao;

2.33. Thực hiện cải cách hành chính; quản lý biên chế, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức trong phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

2.2.4. Tổ chức kiểm tra các quy định, điều kiện đầu tư kinh doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; đề xuất cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;  2.3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 2719058