Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh

23/08/2017
 

Giám đốc: Từ Diệu Hương

- Trình độ học vấn chuyên môn: Cử nhân Văn hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại cơ quan: 033.3846894

- Số điện thoại di động: 0913.072.192

Phó Giám đốc: Đỗ Trọng Đạt

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sân khấu

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3846523

- Điện thoại di động: 0912526009

Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị 

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0366 658 658

- Email:

 
1. Vị trí, chức năng:
1.1. Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Đoàn) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao, thực hiện chức năng bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, phát triển nghệ thuật đương đại, biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng, khách du lịch trong nước và quốc tế.
1.2. Đoàn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động, biên chế của Sở Văn hóa và Thể thao.
1.3. Đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn của Đoàn báo cáo Sở Văn hoá và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
2.2. Tổ chức dàn dựng, biểu diễn các chương nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong tỉnh, trong nước và quốc tế; phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, quân dân biên giới, hải đảo; thiếu nhi trong tỉnh và các sự kiện chính trị tỉnh giao;
2.3. Tổ chức dàn dựng các chương trình nghệ thuật để tham gia Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc;
2.4. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng;
2.5. Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp truyền thống, tiêu biểu, đặc thù;
2.6. Bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù;
2.7. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật truyền thống và hiện đại phục vụ khán giả;
2.8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và theo quy định của pháp luật;
2.9. Giám đốc Đoàn quy định quyền hạn cụ thể, sắp xếp, bố trí nhân lực theo các chức danh và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động của Đoàn;
2.10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực, thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đoàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao;
2.11. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 243
Đã truy cập: 2642384