Thư viện tỉnh

23/08/2017

 

 

 Giám đốc: Bùi Thúy Hải

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0356.428.999.

- Email:buithuyhai@quangninh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thủy

- Trình độ học vấn chuyên môn: Đại học Thư viện thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại cơ quan: 020336586631

- Số điện thoại di động: 0982288569

  

1. Vị trí, chức năng:

1.1. Thư viện tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thu thập, giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1.2. Thư viện tỉnh Quảng Ninh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

1.3. Thư viện tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở của Thư viện đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức phục vụ, tư vấn, hướng dẫn cho người đọc trong nước và nước ngoài sinh sống, làm việc tại địa phương được sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và các quy định hiện hành.

2.3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu trong đó có bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị... phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đối tượng phục vụ của thư viện.

2.4. Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương. Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chuyển giao; sưu tầm các tài liệu quý hiếm của địa phương hoặc liên quan đến địa phương, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương.

2.5. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

2.6. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến người đọc, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động thông qua các hình thức như: Trưng bày sách theo chuyên đề, triển lãm sách, Tọa đàm, giao lưu tác giả tác phẩm, nói chuyện chuyên đề.....; Tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc;  các cuộc thi, liên hoan cho các đối tượng là thanh thiếu nhi, cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách...

2.7. Xử lý thông tin, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện

2.8. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

2.9. Thực hiện việc thanh lọc khỏi kho các tài liệu không có giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

2.10. Hướng dẫn tư vấn tổ chức thư viện: tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trong toàn hệ thống thư viện công cộng ở địa phương (kiến thức về xử lý, biên mục tài liệu, công tác tuyên truyền giới thiệu sách...; Tổ chức luân chuyển sách, báo xuống các thư viện cơ sở; Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện với các thư viện (Thư viện trường học, thư viện ngành than...) trên địa bàn tỉnh

2.11. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động thuộc phạm vị đơn vị quản lý theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao.

2.13. Xây dựng các quy chế làm việc của đơn vị. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

2.14. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản (vốn tài liệu, phương tiện, trang thiết bị....), ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 211
Đã truy cập: 2645139