Trường Thể dục thể thao

30/08/2023

 

 

 

Phó hiệu Trưởng : Hoàng Văn Bắc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục Thể thao

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại cơ quan: 0904732450

- Phụ trách:

- Chỉ đạo việc thực hiện xây dựng kế hoạch, hợp đồng và các công việc khác trong lĩnh vực được phân công;

- Định kỳ (hàng tuần) báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tiếp nhận, xử lý các nhu cầu tập luyện, thi đấú thể thao…

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao…

-  Phối hợp, tham gia ý kiến với các bộ phận khác của Nhà trường để xử lý những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng mình;

 

1. Vị trí, chức năng

1.1. Trường Thể dục Thể thao Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, có chức năng: tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy, đào tạo huấn luyện học sinh, vận động viên năng khiếu các môn thể dục thể thao theo kế hoạch hàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức hoạt động phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của tổ chức, đơn vị, cá nhân theo quy định.

1.2. Trường Thể dục Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo theo hệ thống các trường chuyên nghiệp.

1.3. Trường Thể dục Thể thao Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo qui định của Pháp luật và có trụ sở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo năng khiếu thể dục thể thao hàng năm do Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao. Tham gia thi đấu cacsc giải thể thao thanh thiếu niên, giải năng khiếu toàn quốc do Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao. Tuyển chọn vận động viên có đức, có tài bổ sung cho các đội tuyển trẻ, tuyển tỉnh. 2.2. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật thể dục thể thao, biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu, xây dựng kế hoạch, quy trình tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện học sinh, vận động viên năng khiếu bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ, tuyển tỉnh các môn thể thao.

2.3. Đảm bảo cho học sinh trong trường vừa được đào tạo về thể dục thể thao vừa học văn hóa theo qui định của ngành Giáo dục - Đào tạo.

2.4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, quản lý, chăm lo sự phát triển toàn diện đối với học sinh. Tổ chức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị cho học sinh đáp ứng yêu cầu xây dựng con người mới.

2.5. Hàng năm lập dự toán kinh phí đào tạo năng khiếu, nghiên cứu khoa học và chi phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

2.6. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi dụng cụ phục vụ ăn ở sinh hoạt, học tập, giảng dạy đồng thời có kế hoạch bảo dưỡng nâng cấp cơ sở vật chất hiện có.

2.7. Xây dựng qui chế, qui định, nội quy của Trường phù hợp với hoạt động thường xuyên của cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh đảm bảo để mọi thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2.8. Đảm bảo việc phục vụ tập luyện, tập huấn thường xuyên cho các đội thể thao của tỉnh, học sinh năng khiếu; phục vụ nhu cầu luyện tập cho các câu lạc bộ tập luyện ngoài giờ hành chính.

2.9. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị tổ chức thi đấu các giải thể thao của tỉnh, các ban, ngành, đơn vị trong tỉnh và các hoạt động khác khi được Giám đốc Sở phê duyệt để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn mở một số lớp thể thao nghiệp dư cho thanh - thiếu niên, nhi đồng tập luyện phù hợp với thời gian và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị và định hướng nhiệm vụ của Sở.

2.10.  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện  hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viêc chức, người lao động thuộc phạm vi Trường quản lý theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

2.11. Xây dựng quy chế, lề lối làm việc của Trường Thể dục thể thao.

2.12. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 115
Đã truy cập: 2762739