Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

15/06/2023

Hiệu Trưởng: Dương Bá Cường

- Trình độ  chuyên môn: Đại học sư phạm Thể dục Thể thao

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại cơ quan:

- Số điện thoại di động: 0913 080 262

Phó Giám đốc: Đỗ Ngọc Khải
- Trình độ học vấn chuyên môn: Đại học Thể dục Thể thao

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại cơ quan: 02033828468

- Số điện thoại di động: 0914569918

   Phó Giám đốc: Đỗ Văn Hiệu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ TDTT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại cơ quan: 02033556715

- Số điện thoại di động: 0942771982


Vị trí, chức năng:

1.1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh có chức năng giúp Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, quản lý lực lượng vận động viên đội tuyển trẻ, tuyển tỉnh các môn thể thao tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế; vận hành, quản lý, khai thác Nhà Thi đấu đa năng thuộc Trung tâm thể thao Quảng Ninh tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long;

1.2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về biên chế, tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh;

1.3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục văn hóa, chính trị tư tưởng, đạo đức cho huấn luyện viên, vận động viên; chuẩn bị lực lượng và tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia theo kế hoạch được giao;

2.3. Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả công trình Nhà Thi đấu đa năng phục vụ các hoạt động thể thao đỉnh cao, chuyên nghiệp và quần chúng; phục vụ nhu cầu của nhân dân, khách du lịch; kết hợp hài hoà giữa việc tổ chức các hoạt động công ích và hoạt động dịch vụ;

2.4. Tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm  đối với huấn luyện viên, vận động viên, hợp đồng lao động và thực hiện thanh lý hợp đồng theo đúng quy định;

2.5. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ và y học trong việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; tổ chức chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn và bảo đảm các chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc Trung tâm quản lý theo quy định;

2.6. Cung cấp huấn luyện viên, vận động viên thực hiện nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia khi có yêu cầu;

2.7. Phối hợp với Trường Thể dục Thể thao, Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước và các phòng ban, đơn vị có liên quan đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, và những người làm công tác thể dục thể thao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

2.8. Bảo đảm công tác an ninh, trật tự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ phục vụ ăn, ở, sinh hoạt, luyện tập và thi đấu cho các đội tuyển thể thao do Trung tâm quản lý và các đối tượng đến Trung tâm hoạt động, thi đấu. Có kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp về cơ sở vật chất của Trung tâm hàng năm;

2.9. Thực hiện công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao theo quy định;

2.10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động thuộc Trung tâm quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh;

2.11. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 567
Đã truy cập: 2764904