2. Cụm di tích Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1997

12/07/2011 00:00
Cụm di tích Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia tại Quyết định số 3457/VH-QĐ, ngày 05/11/1997 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

???


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 593
Đã truy cập: 2763756