2. Đình Điền Công,iax Điền Công, thị xã Uông Bí - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2000

12/07/2011 00:00
Đình Điền Công, xã Điền Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử - Quyết định xếp hạng cấp Qupốc gia số 30/QĐ-BVHTT, ngày 24/11/2000 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

???


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 82
Đã truy cập: 2766511