Xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Lục Hồn (huyện Bình Liêu)

11/11/2020 10:36

Ngày 05-11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp Tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Lục Hồn (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Ruộng bậc thang Bình Liêu (ảnh Thanh Tùng)

Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Trường hợp đặc biệt phải sử dụng đất đai tại khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ phải được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguyễn Trung Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 286
Đã truy cập: 2759556