Thống nhất chủ trương lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

05/10/2021 09:03

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 3638/BVHTTDL-DSVH về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

Trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng xin ý kiến Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sưu tầm các tài liệu, lời kể nhân chứng lịch sử để làm rõ tính xác thực của sự kiện lịch sử diễn ra tại di tích. Căn cứ thành phần và thể thức hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ di tích, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/10/2021.

Nguyễn Trung Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 2728203