Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh.

27/10/2021 08:53

Ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 932/QĐ-SVHTT, ngày 21/10/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao, Lãnh đạo UBND huyện Cô Tô và đơn vị có liên quan.

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp Hội đồng thẩm định đã tiến hành xem xét hồ sơ khoa học di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Căn cứ Luật Di sản văn hóa, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, các thành viên Hội đồng thẩm định và đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ và giá trị của di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, đồng thời tiến hành bỏ phiếu nhận xét về hồ sơ đề nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Ninh Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã tổng hợp ý kiến tham gia và đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng hồ sơ tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng; Hồ sơ sau khi hoàn thiện, Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Ông Ninh Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại cuộc họp

Hoàng Ngọc Phương- Phòng Quản lý di sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 2728109