Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

12/01/2022 15:11

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức tết Nhâm Dần 2022, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Cục Di sản văn hóa vừa có Văn bản số 21/DSVH-QLBT&TTTL gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo tàng quốc gia; Bảo tàng chuyên ngành về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như:

Một là, Tăng cường tổ chức các hình thức tuyên truyền và tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hai là, Tổ chức thực hiện các hoạt động theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Ba là, Bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh căn cứ thực tế không gian trưng bày, tham quan (trong nhà, ngoài trời) bố trí đón tiếp, phân luồng, hướng dẫn tham quan, tính toán số lượng khách tham quan tối đa trong một thời điểm phù hợp với yêu cầu giãn cách tối thiểu theo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương. Tăng cường các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục lịch sử, truyền thống và duy trì ổn định các dịch vụ của bảo tàng và di tích, phục vụ tốt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bảo tàng Quảng Ninh phục vụ thu phí trở lại từ ngày 01/01/2022 (ảnh Thanh Tùng)

Bốn là, Phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động; đảm bảo bình ổn giá và chất lượng các dịch vụ phục vụ nhân dân tại di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Ngăn chặn kịp thời các hoạt động, dịch vụ trái phép trong di tích và hoạt động lợi dụng lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, làm mất trật tự an toàn xã hội.

Năm là, Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong di tích phù hợp với truyền thống, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong việc đốt vàng mã tại di tích.

Sáu là, Đẩy mạnh việc thực hiện các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp hiện vật, tài sản tại bảo tàng, di tích, bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an toàn cho khách tham quan

Nguyễn Trung Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 131
Đã truy cập: 2728148