Kế hoạch lập Hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích các cấp và lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa PVT đưa vào danh mục di sản văn hóa PVT Quốc gia giai đoạn 2022-2025

20/01/2022 15:05

Ngày 18-01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 17-KH/UBND về việc lập Hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích các cấp và lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, lộ trình 2022 - 2025 tổ chức lập 15 Hồ sơ khoa học xếp hạng các cấp, trong đó lập 02 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt là đình Trà Cổ (thành phố Móng Cái) và Thiên Long Uyển (thị xã Đông Triều). Lập 03 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc gia là Khu di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn), Di chỉ khảo cổ Ba Vũng (huyện Vân Đồn) và Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục (thành phố Cẩm Phả). Lập 10 Hồ sơ khoa học để xếp hạng cấp Tỉnh và lập 15 Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích các cấp và hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó chia thành các đợt để triển khai đảm bảo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hồ sơ, tiến độ về thời gian. Xây dựng dự toán kinh phí (chia thành các giai đoạn để triển khai để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch), gửi Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch dưới đây.

Nguyễn Trung Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 2728175