Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các bảo tàng và di tích lưu niệm

10/06/2022 08:40

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các bảo tàng và di tích lưu niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 1914/BVHTTDL-DSVH gửi UBND các tỉnh thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các bảo tàng và di tích lưu niệm.

Theo đó, định hướng chung cho nội dung hoạt động trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các bảo tàng cấp tỉnh và di tích lưu niệm trong thời gian tới là: Xây dựng các trưng bày chuyên đề ngắn hạn tại bảo tàng hoặc các điểm trưng bày phối hợp về những nội dung gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới, sáng tạo trong phương pháp xây dựng nội dung và hình thức mỹ thuật trưng bày để có sức thu hút đối với khách tham quan. Xây dựng bộ triển lãm lưu động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ nhu cầu của quảng đại công chúng ngoài bảo tàng, đặc biệt là người dân ở vùng cao, vùng khó khăn. Đẩy mạnh ứng dụng số, ứng dụng nền tảng bảo tàng số chuyên nghiệp, khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều thứ tiếng khác nhau làm công cụ giới thiệu nội dung của bảo tàng đến đông đảo các cộng đồng dân tộc thiểu số, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Phối hợp với ngành giáo dục ở địa phương để xây dựng các chương trình giáo dục về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung giảng dạy, học tập tại các trường, cơ sở đào tạo.

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh (ảnh Thanh Tùng)

Định hướng nội dung cụ thể đối với hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh và các địa phương nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có mặt (không bao gồm các địa phương đã có Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh): Đối với các Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh và các bảo tàng đã có phòng/phần trưng bày riêng hoặc nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh cần chỉnh lý, nâng cấp, đổi mới nội dung và phương pháp trưng bày (tập trung điều chỉnh, bổ sung nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với di tích gốc và những tư liệu có liên quan trực tiếp đến địa phương). Triển khai ứng dụng công nghệ (màn hình cảm ứng, tương tác ảo 3D, trưng bày trực tuyến...) để làm phong phú và hấp dẫn nội dung trưng bày. Nâng cao vai trò của Hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh làm đầu mối đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nội dung trưng bày tại các bảo tàng thuộc Hệ thống.

Đối với các bảo tàng chưa có phòng/phần trưng bày riêng hoặc nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức phù hợp với tổng thể nội dung trưng bày của bảo tàng. Đối với các bảo tàng chưa có trưng bày nội thất hoặc chưa có nhà trưng bày Nghiên cứu đưa nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nội dung trưng bày của bảo tàng theo hình thức phù hợp. Đối với các di tích gốc liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh Bổ sung nội dung trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với nội dung trưng bày liên quan trực tiếp đến di tích.

Trung Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 91
Đã truy cập: 2728108