Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

29/07/2022 09:29

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng vùng miền, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Cục Văn hóa cơ sở vừa ban hành Văn bản số 606/VHCS-VP gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và xây dựng môi trường văn hóa cơ sở.

Lễ hội Đại Phan dân tộc Sán Dìu huyện Vân Đồn

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể để chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Chủ động tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với chủ đề phong phú, đa dạng; biểu dương các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thời kỳ mới góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo mọi cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo.  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật của người dân. Chủ động rà soát, kiểm tra kế hoạch, nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp phục hội kinh tế; giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội và cá nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, đảm bảo an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa gắn với chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” (Quyết định 2 số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”).


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 858
Đã truy cập: 2205638