Ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh

29/07/2022 09:57

Ngày 22-7, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-SVHTT Ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 161/QĐ-SVHTT ngày 06/3/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành Quy chế làm việc và bãi bỏ các Quyết định trước đây của Sở Văn hóa và thể thao về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở.

Theo đó, Quy chế gồm 5 chương và 28 điều, trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Xem chi tiết nội dung Quy định dưới đây.

VP Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 866
Đã truy cập: 2205646