Quy chế chấm, xét giải “Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021”

14/09/2022 15:49

Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa ban hành Quy chế số 426/QC-NTBD về Quy chế chấm, xét giải “Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021”.

Theo đó, tiêu chí chấm điểm Hội đồng Nghệ thuật xét giải thưởng theo những tiêu chí cụ thể sau: Vở diễn, diễn viên tham gia Liên hoan không vi phạm những quy định của pháp luật hiện hành. Về chủ đề, tư tưởng và nội dung: Chủ đề, tư tưởng và nội dung rõ ràng. Không trái với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; ngược với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đề cao cái đẹp và giá trị nhân văn, mang tính dự báo, có tác động tích cực tới đời sống xã hội, nhận thức của khán giả yêu nghệ thuật và mọi tầng lớp nhân dân. Khuyến khích vở diễn có nội dung hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Về nghệ thuật và hình thức thể hiện: Hội đồng Nghệ thuật không chấm điểm, xét giải đối với các vở diễn phá vỡ nguyên tắc, đặc trưng của loại hình nghệ thuật Cải lương. Tác phẩm đạt tính thẩm mỹ cao về hình tượng nghệ thuật và giá trị nhân văn, khắc họa rõ nét đặc trưng của loại hình nghệ thuật Cải lương. Có sự tìm tòi, sáng tạo mới về nghệ thuật: biên kịch, đạo diễn, âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, trang phục, xử lý kỹ thuật diễn xuất của diễn viên trên các nguyên tắc cơ bản, đặc trưng của loại hình nghệ thuật Cải lương. Thể hiện rõ các chức năng cơ bản của văn học nghệ thuật là: nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ. Sáng tạo của các thành phần tham gia vở diễn phải có tính thống nhất, tạo nên vở diễn hoàn chỉnh và đồng nhất về phong cách.

Đối với nghệ sỹ biểu diễn: Kết hợp nhuần nhuyễn và tinh tế giữa hành động tâm lý, hình thể và tiếng nói; thể hiện rõ tâm lý, tình cảm, tính cách và hình tượng nhân vật mang tính nghệ thuật cao; gây ấn tượng sâu sắc và cảm xúc tốt đẹp cho người xem. Diễn viên hát phải đúng và chuẩn các bài bản, không chênh, phô, nói phải tròn vành, rõ chữ và có sức truyền cảm; bộc lộ rõ khả năng “Thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần” của diễn viên kịch hát dân tộc. Có những tìm tòi sáng tạo trong vai diễn; thể hiện tính độc đáo của nhân vật. - Diễn viên tham gia nhiều vai diễn trong Liên hoan đều đạt khung điểm xét giải thì chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất.

Cơ cấu giải thưởng: Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng Nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng. Cụ thể: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho vở diễn gắn với thành phần sáng tạo gồm: Chỉ đạo nghệ thuật, Đạo diễn, Chỉ huy dàn nhạc, Họa sỹ thiết kế trang trí sân khấu, họa sĩ hóa trang, thiết kế phục trang. Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho vai diễn gắn với cá nhân nghệ sỹ gồm: Diễn viên chính và thứ chính có tên trong Bảng phân vai. Giải Xuất sắc (nếu có) cho mỗi thành phần sáng tạo gồm: Tác giả; Đạo diễn; Nhạc sỹ; Họa sỹ; Biên đạo múa. Số lượng giải thưởng cho vở diễn đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc không vượt quá 35% tổng số vở diễn tham gia Liên hoan, trong đó số lượng Huy chương Vàng cho vở diễn không vượt quá 35% tổng số vở diễn đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc. Số lượng giải thưởng cho diễn viên đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc không vượt quá 35% tổng số diễn viên có tên trong Bảng phân vai của các vở diễn tham gia Liên hoan, trong đó số lượng Huy chương Vàng cho diễn viên không vượt quá 35% tổng số diễn viên đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc.

Căn cứ vào cơ cấu giải thưởng và kết quả chấm điểm của Hội đồng Nghệ thuật, giải thưởng cho vở diễn, diễn viên được lấy từ cao xuống thấp. Số lượng giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc không nhất thiết phải đảm bảo đủ tỷ lệ 35% nếu chất lượng của các vở diễn, diễn viên không đạt tiêu chí trong Quy chế Chấm, xét giải. Đối với vở diễn và cá nhân đạt giải Huy chương Đồng( nếu có) thì Ban chỉ đạo và Hội đồng Nghệ thuật sẽ quyết định về số lượng Huy chương. Trong trường hợp Liên hoan có nhiều vở diễn, diễn viên đạt chất lượng chuyên môn cao hoặc các thành phần sáng tạo có đóng góp đặc biệt cho vở diễn, Ban Tổ chức sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh số lượng giải thưởng của Liên hoan. Giải Xuất sắc cho tác giả, đạo diễn, họa sỹ, nhạc sỹ, biên đạo múa (nếu có) không nằm trong số lượng giải quy định cho vở diễn, diễn viên.

Hội đồng Nghệ thuật thống nhất đánh giá thông qua hình thức chấm điểm theo thang điểm 10 (có sổ lẻ thập phân) cho vở diễn, diễn viên và đạo diễn. Giải thưởng cho vở diễn: Huy chương Vàng cho vở diễn đạt từ 9,0 đến 10 điểm; Huy chương Bạc cho vở diễn đạt từ 8,0 đến 8,9 điểm; Huy chương Đồng cho vở diễn đạt từ 7,5 đến 7,9 điểm. Giải thưởng cho diễn viên: Huy chương Vàng cho diễn viên đạt từ 9,0 đến 10 điểm; Huy chương Bạc cho diễn viên đạt từ 8,0 đến 8,9 điểm; Huy chương Đồng cho diễn viên đạt từ 7,5 đến 7,9 điểm. Giải Xuất sắc cho thành phần sáng tạo: Hội đồng Nghệ thuật sẽ đề cử, bình chọn và bỏ phiếu kín tặng giải Xuất sắc cho tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, biên đạo múa có nhiều tìm tòi, sáng tạo mang hiệu quả cao cho vở diễn. Giải Xuất sắc phải đạt từ 80% số phiếu của Hội đồng Nghệ thuật.

Xem chi tiết nội dung Quy chế dưới đây.

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 2293454