Hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

19/02/2023 10:44

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa ban hành Văn bản số 179/TCTDTT-TDTTQC gửi Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Cơ quan quản lý TDTT các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng; Các cơ sở đào tạo, các cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ VHTTDL; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Các VĐV tham gia chạy tại Ngày chạy olimpic năm 2022

Theo đó, Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai một số nội dung sau:

Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các cơ quan quản lý Thể dục thể thao các bộ/ngành: Căn cứ Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020-2030 của tỉnh/thành, bộ/ngành đã ban hành, tích cực tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành, lãnh đạo bộ/ngành ban hành Kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2023 tại địa phương, đơn vị, nhằm thiết thực chào mừng 77 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2023) 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 27/3/2023). Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền kỷ niệm 77 năm hình thành, phát triển của ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. Chỉ đạo các huyện, quận, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và các hoạt động thể dục thể thao trên tất cả các huyện, quận, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi… tham gia Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao tổ chức tại địa phương, đơn vị.

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia xây dựng kế hoạch, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, huy động cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, sinh viên, vận động viên tham gia.

Các cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ và Tổng cục Thể dục thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; Phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương và Trung ương tuyên truyền về Cuộc vận động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao tại các tỉnh, thành, ngành; Phối hợp tổ chức các sự kiện, huy động các nguồn lực xã hội tham gia ủng hộ Ngày chạy.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 735
Đã truy cập: 2476754