Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 06 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh

14/03/2023 17:03

Ngày 09/3/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh (Quyết định số 596/QĐ-UBND, 597/QĐ-UBND, 598/QĐ-UBND, 599/QĐ-UBND, 603/QĐ-UBND, 606/QĐ-UBND) đối với 06 di tích trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với các di tích: Di tích lịch sử chùa Dương Đê (Hương Lan tự), xã Yên Đức; Di tích lịch sử chùa An Biên, xã Thuỷ An; Di tích lịch sử Đền thờ Đức Thánh Hang Son, xã Yên Đức; Cụm di tích lịch sử đình, chùa Bình Lục, phường Hồng Phong; Cụm di tích lịch sử đình, chùa, nghè Đông Mai, xã Nguyễn Huệ; Di tích lịch sử đình Mỹ Cụ, xã Hưng Đạo.

Tại quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Trường hợp đặc biệt phải sử dụng đất đai tại khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ phải được phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Hoàng Phương - phòng QLDS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 482
Đã truy cập: 2764819