Hội nghị hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ văn hóa và các chủ thể văn hóa người dân tộc thiểu số về quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

10/05/2023 14:26

        Ngày 09/5, tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng với UBND thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ văn hóa và các chủ thể văn hóa (nghệ nhân, người có uy tín..), người dân tộc thiểu số trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

        Đại biểu tham dự hội nghị là đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long, Lãnh đạo và công chức văn hóa tại các xã, phường, thị trấn, đại diện Ban quản lý lễ hội; thành viên các CLB văn hóa văn nghệ, nghệ nhân, người có uy tín, người đang thực hành, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Hạ Long. Hội nghị đã được giảng viên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, truyền đạt các nội dung về nhận diện di sản văn hóa phi vật thể, Nghệ nhân và cộng đồng, quy định về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học; Hướng dẫn kiểm kê, phương pháp, quy trình kiểm kê, các biện pháp nghiệp vụ trong kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

 Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Trang - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch truyền đạt tại hội nghị

      Hội nghị được tổ chức với mục đích đó nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ văn hóa và phổ biến, tuyên truyền cho các chủ thể văn hóa (nghệ nhân, người có uy tín..), người dân tộc thiểu số trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa di sản phi vật thể. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật về di sản văn hóa đối với các chủ thể trực tiếp quản lý, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương, qua đó từng bước đổi mới công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Vũ Quang Hợp - Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 712
Đã truy cập: 2631856