Kế hoạch Phối hợp triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí “Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

07/06/2023 10:37

      Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1151/QĐ-UBND, ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí “Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số” (sau đây gọi tắt là Bộ Tiêu chí).

       Để đưa các nội dung của Bộ Tiêu chí vào áp dụng trong các hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 163/KH-SVHTT ngày 17/5/2023 phối hợp triển khai nội dung này.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 106
Đã truy cập: 2821532