Thẩm định Hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Đình Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

16/06/2023 10:48

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp thẩm định đối với Hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Đình Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phiên họp có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định (được thành lập theo Quyết định số 932/QĐ-SVHTT ngày 21/10/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao) và các đại biểu cùng đại điện UBND thành phố Móng Cái, Bảo tàng Quảng Ninh. Đồng chí Ninh Văn Thương, Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh chủ trì điều hành phiên họp.

Các thành viên Hội đồng và các đại biểu đã tiến hành thảo luận về thành phần, nội dung hồ sơ khoa học, ý nghĩa, giá trị di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Đình Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Di tích đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được xếp hạng cấp quốc gia, loại hình kiến trúc nghệ thuật tại Quyết định số 15 VH/QĐ ngày 13/3/1974 của Bộ Văn hoá. Di tích đình Trà Cổ có niên đại xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII. Di tích có giá trị nổi bật về lịch sử, thẩm mỹ, văn hóa, khoa học, trong đó tại di tích đình Trà Cổ hiện còn bảo tồn được hệ kết cấu kiến trúc, hoa văn điêu khắc trang trí khá nguyên vẹn, mang đậm kiến trúc, điêu khắc truyền thống của đình làng Việt, đặc biệt có giá trị tại vị trí biên giới địa đầu tổ quốc.

Sau khi thống nhất ý kiến, Hội đồng thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền, xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với di tích đình Trà Cổ, đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng và đại biểu tham dự để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ khoa học. Hồ sơ sau khi hoàn thiện gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng theo quy định.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 767
Đã truy cập: 2631911