NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững

30/11/2023 16:30

Sau hơn 05 năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đã đạt được những kết quả tích cực và tương đối toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy việc ra đời Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thay thế Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 là tất yếu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển về văn hoá con người Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 2728162