Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh năm 2024

16/01/2024 14:31

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/202/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 129/QĐ-SVHTT ngày 15/02/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Văn hóa và Thể thao;

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan năm 2024!

(xem chi tiết tại file đính kèm)

Sở Văn hoá và Thể thao


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 2763801