Trang chủ Di sản
Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.
29/01/2024 09: 35:45
Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích chùa Hàm Long, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long
08/01/2024 13: 53:17
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2024, tại phường Đại Yên, thành phố Hạ long, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp...
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích đình Xích Thổ
04/12/2023 16: 05:47
Di tích lịch sử Quần thể Thương cảng Vân Đồn và Di tích Kiến trúc - nghệ thuật Đình Trà Cổ được Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
24/10/2023 15: 47:29
Họp xét duyệt đối với Hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Đình Trà Cổ
09/08/2023 17: 46:14
Kế hoạch Thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá 04 làng dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023 - 2025
07/07/2023 08: 40:16
Thẩm định Hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Đình Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
16/06/2023 10: 48:58
Ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa...
Họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16/06/2023 10: 32:11
THÍ ĐIỂM KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ TIỀN CÔNG ĐỨC TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, ĐÌNH CHÙA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
12/05/2023 11: 10:15
Hội nghị hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ văn hóa và các chủ thể văn hóa người dân tộc thiểu số về quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
12/05/2023 10: 37:28
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 2763811