Trang chủ Vân Đồn
1. Đình - Chùa Quan lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn - Di tích Lịch sử Kiến trúc Nghệ thuật - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 1990
12/07/2011 00: 00:00
Đình - Chùa Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử, Kiến Trúc,...
2. Thương cảng Vân Đồn (Cống Đông, Cống Tây), xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2003
12/07/2011 00: 00:00
Thương cảng Vân Đồn (Cống Đông, Cống Tây), xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích...
3. Thương Cảng Vân Đồn (Bến Cái Làng), xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp Quốc gia năm 2003
12/07/2011 00: 00:00
Thương cảng Vân Đồn (Bến Cái Làng), xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử -...
1. Trận địa pháo 12ly7 của dân quân xã Ngọc Vừng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh quảng Ninh - Di tích Lịch sử - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2002
12/07/2011 00: 00:00
Trận địa pháo 12ly7 của dân quân xã Ngọc Vừng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh quảng Ninh - Di...
2. Đền Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Kiến trúc, nghệ thuật và Danh thắng - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2006
12/07/2011 00: 00:00
Đền Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Kiến trúc, nghệ thuật và Danh...
3. Đền thờ Vua Lý Anh Tông và Động Đông Trong, thị trấn cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lịch sử và Danh thắng - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2007
12/07/2011 00: 00:00
Đền thờ Vua Lý Anh Tông và Động Đông Trong, thị trấn cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di...
4. Di tích Lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích Lưu niệm - Xếp hạng cấp tỉnh năm 2008
12/07/2011 00: 00:00
Di tích Lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Di tích...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 487
Đã truy cập: 2645415