Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
2989/QĐ-UBND 06/08/2018 QĐ v/v phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
603/QĐ-SVHTT 16/07/2018 Quyết định về việc Ban hành Quy chế văn hoá công sở Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh
2159 18/06/2018 QĐ về việc kiện toàn và đổi tên BQL Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hoá thành Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Quảng ninh trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
1316/QĐ-UBND 20/04/2018 QĐ về việc sáp nhập Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh bào Bảo tàng và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
343/QĐ-SVHT 18/04/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Văn hoá và Thể thao năm 2018

1055/QĐ-UBND 04/04/2018 QĐ Thành lập Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Đoàn Kịch, Đoàn Nghệ thuật Chèo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương và Ban Quản trị khu văn công trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
4032/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá, và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
90/2014/NĐ-CP 29/09/2014 Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về văn học và nghệ thuật
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định quy định thẩm quyền , trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh Chính phủ
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
5/NQ/TV 22/05/2011 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011 - 2015 Tỉnh ủy
2170/QĐ-SVHTTDL 30/06/2009 Quyết định về việc công nhận đầu mối thi đua về Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
1887/QĐ-SVHTTDL 25/06/2009 Về việc thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao năm học 2009 - 2010 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
1886/QĐ-SVHTTDL 25/06/2009 Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao năm học 2009 - 2010 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
1700/SVHTTDL-NVVH 09/06/2009 Tăng cường công tác quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
988/QĐ-SVHTTDL 29/04/2009 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
2708/QĐ-SVHTTDL 30/12/2008 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
1989/QĐ-SVHTTDL 31/10/2008 Về việc ban hành quy định nâng lương trước thời hạn đối với Công chức, Viên chức,Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3111
Đã truy cập: 49296575.