Trang chủ Quy hoạch phân khu- Cẩm Phả
Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 26/03/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, dịch vụ và đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
26/03/2021 17: 13:00
Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
28/07/2017 15: 41:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Phú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh QN
21/03/2017 15: 15:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thạch tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
16/02/2017 16: 08:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Mông Dương tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
16/02/2017 15: 19:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Sơn tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
16/02/2017 15: 02:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thịnh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
16/02/2017 14: 34:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thành tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
16/02/2017 14: 24:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Trung tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh QN
02/12/2016 16: 05:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cẩm Thủy tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh QN
02/12/2016 15: 29:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1375
Đã truy cập: 2500683