Trang chủ Quy hoạch chung-Hải Hà
V/v phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
27/11/2015 11: 19:00
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà huyện Hải Hà tỉnh QN
10/08/2015 11: 31:00
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050
19/08/2014 10: 00:00
Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch...
Nghị quyết V/v thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050
26/06/2014 11: 00:00
Quy hoạch chung xây dựng huyện Hải Hà- Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đầu
20/06/2014 11: 00:00
Quy hoạch chung xây dựng huyện Hải Hà- Sơ đồ định hướng phát triển không gian
20/06/2014 11: 00:00
Thuyết minh
20/06/2014 11: 00:00
Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 5/9/2008 V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Hải Hà giai đoạn 2008-2020
20/06/2014 11: 00:00
Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
06/02/2012 11: 28:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 2493908