Trang chủ Quy hoạch phân khu- Hải Hà
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 12/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Hải Hà thuộc KCN - Cảng biển Hải Hà huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
12/07/2021 16: 35:00
Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
05/07/2021 10: 44:00
Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của UBND tỉnh V.v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Hải Hà 1, huyện Hải Hà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
05/07/2021 10: 38:00
Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Hải Hà 2, huyện Hải Hà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
05/07/2021 10: 35:00
Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Khu vực thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (thuộc khu B - Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái)
30/06/2021 16: 43:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Quảng Minh - Quảng Thắng (khu B4) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh QN
23/02/2018 16: 59:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu vực phía Nam quốc lộ 18A tại xã Quảng Long, Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
26/12/2017 16: 51:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
10/08/2016 16: 36:00
Phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh huyện Hải Hà
05/10/2015 16: 43:00
Thuyết minh
17/06/2014 17: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 173
Đã truy cập: 2598042