Trang chủ Quy hoạch phân khu-Vân Đồn
Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực dịch vụ hỗ trợ sân bay, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
27/05/2021 17: 00:00
Quyết định V/v 1409/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vạn Cảnh, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
07/05/2021 17: 04:00
Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 08/03/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Ngọc Vừng, Khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
08/03/2021 17: 19:00
Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Đồng Chén, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
29/12/2020 23: 02:00
Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn
09/10/2020 16: 28:00
Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Khu vực Sân bay, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
09/10/2020 16: 16:00
Quyết định số 3693/QĐ-UBDN ngày 24/9/2020 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
24/09/2020 16: 07:00
V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Ngọc Vừng, Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
24/04/2018 15: 05:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Bản Sen, Khi kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
16/02/2017 15: 54:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng và đô thị phía Bắc đảo Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh QN
26/05/2016 16: 08:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 67
Đã truy cập: 2681000