Trang chủ Phòng KT-VLXD
Hướng dẫn về định mức dự toán xây dựng công trình
19/03/2020 13: 53:00
V/v hướng dẫn thực hiện áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ
10/03/2020 11: 34:00
V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng
18/02/2020 10: 33:00
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục khai thác vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án thuộc khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên
17/02/2020 17: 18:00
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh
11/02/2020 15: 57:00
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10/01/2020 10: 56:00
V/v hoàn thiên hồ sơ đề nghị thẩm định dự toán chi phí thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
09/01/2020 08: 00:00
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục khai thác đất đồi, cát, sỏi phục vụ san lấp mặt bằng thi công dự án
06/01/2020 09: 58:00
V/v trả lại hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH XNK quốc tế Thành Long
19/11/2019 16: 56:00
V/v xin ý kiến tham gia nội dung dự thảo đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất thay thế bộ đơn giá ban hành theo Quyết định số 4234/2015/QĐ-UBND tỉnh (lần 1)
13/11/2019 18: 43:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1446
Đã truy cập: 49294932.