Trang chủ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc (TCBM)
V/v cung cấp thông tin quy hoạch và hướng dẫn lập quy hoạch điểm du lịch tại đảo Núi Cuống, huyện Đầm Hà thuộc dự án của Công ty Đức Dương
05/04/2021 16: 47:00
V/v hướng dẫn triển khai lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quảng Hà mở rộng là đô thị loại IV
02/04/2021 16: 52:00
V/v hướng dẫn UBND huyện Tiên Yên đề xuất chủ trương lập quy hoạch vùng huyện Tiên Yên và đôn đốc tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng huyện Tiên Yên
10/03/2021 08: 54:00
V/v hướng dẫn thủ tục để Tập đàon TH True Milk tài trợ huyện Tiên yên lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên
08/03/2021 08: 56:00
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các Đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt
24/12/2020 09: 09:00
V/v chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn liên quan đến trình duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh Khu Khách sạn 5 sao tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
03/11/2020 14: 25:00
V/v chậm trả kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn liên quan đến trình duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, QHCT tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh Khu Khách sạn 5 sao tại phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
03/11/2020 14: 25:00
V/v đôn đốc phối hợp tham mưu đề xuất các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh
30/10/2020 15: 15:00
V/v chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn liên quan đến trình chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết Trạm thu phí đầu tuyến tại Km87+900 thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên- Móng Cái thuộc xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên
14/10/2020 16: 07:00
V/v chậm trả kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn liên quan đến trình chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập QHCT Trạm thu phí đầu tuyến tại Km87+900 thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên- Móng Cái thuộc xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên
14/10/2020 16: 07:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1228
Đã truy cập: 1307256