Trang chủ Các văn bản pháp quy, hướng dẫn của tỉnh
V/v ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
27/12/2019 14: 21:00
V/v Quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh QN
21/09/2018 15: 33:00
Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung QĐ số 1357/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh "V/v phê duyệt đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và QH bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2020
29/09/2017 16: 00:00
Kế hoạch triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình TTBĐS
29/09/2017 16: 00:00
V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân trong các Khu công nghiệp tỉnh QN giai đoạn 2017 - 2020
29/09/2017 16: 00:00
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh và Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh QN theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (điều chỉnh lần 2)
30/06/2017 00: 00:00
Phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2021 và ngoài năm 2021
28/01/2017 15: 00:00
V/v ban hành quy định về quản lý hoạt động kinh doạnh bất động sản trên địa bàn tỉnh QN
02/12/2016 15: 00:00
V/v Quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh QN
30/09/2016 15: 00:00
V/v phê duyệt đề án nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
29/09/2016 17: 00:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 383
Đã truy cập: 2646863