Trang chủ Cải cách hành chính
Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
30/06/2022 16: 54:00
Triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
28/02/2022 09: 19:00
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
24/02/2022 15: 17:00
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2022
24/02/2022 15: 14:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2022
22/02/2022 15: 09:00
Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 17/01/2021 của UBND tỉnh V/v công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
17/01/2022 16: 38:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
14/01/2022 00: 43:00
Kế hoạch số 2731/KH-SXD ngày 15/7/2021 của Sở Xây dựng triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC
15/07/2021 09: 19:00
Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành xây dựng năm 2021
07/07/2021 09: 38:00
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Xây dựng năm 2021
07/07/2021 09: 30:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 2283653