Trang chủ Cải cách hành chính
Kế hoạch số 2056 ngày 07.6.2023 V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Xây dựng năm 2023
07/06/2023 08: 43:00
Kế hoạch số 548 ngày 24.02.2023 V/v triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2023
24/02/2023 08: 46:00
Kế hoạch số 304 ngày 07.02.2023 V/v Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Xây dựng năm 2023
07/02/2023 09: 24:00
Quyết định số 278 ngày 03.02.2023 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Xây dựng Quảng Ninh
03/02/2023 09: 29:00
KẾ HOẠCH SỐ 103 NGÀY 11.01.2023 KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
11/01/2023 08: 50:00
Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
30/06/2022 16: 54:00
Triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
28/02/2022 09: 19:00
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
24/02/2022 15: 17:00
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2022
24/02/2022 15: 14:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2022
22/02/2022 15: 09:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 865
Đã truy cập: 2413049